Houding en gedrag in organisaties

Wij ondersteunen organisaties bij het vergroten van het zelfsturend vermogen van haar managers, medewerkers en (management)teams. De kracht van de organisatie schuilt in de kracht van haar mensen. Werken en leven vanuit persoonlijke kracht is mogelijk als mens en organisatie proactief en zelfbewust eigen keuzes maken en hiernaar handelen.

Door medewerkers bewust te maken van hun persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden, overtuigingen en valkuilen zijn zij beter in staat om vanuit hun persoonlijke kracht de organisatie te versterken.

Deze incompany, maatwerk trajecten kunnen worden ondersteund door het werken met Profile Dynamics, wat zowel individueel als voor teams kan worden ingezet.

Profile Dynamics wordt onder andere ingezet als instrument voor persoonlijke- en teamontwikkeling en geeft zicht op het potentieel aan capaciteiten van medewerkers.  
Profile Dynamics is een instrument dat mensen typeert in een zevental kleuren die elk staan voor herkenbare eigenschappen, drijfveren, denkwijzen en gedrag. Een persoonlijk scoreprofiel op deze zeven kleuren wordt bepaald aan de hand van een eenvoudige vragenlijst die digitaal in een klein half uur in te vullen is.

Met Profile Dynamics krijgt iemand inzicht in de manier waarop hij/zij communiceert, samenwerkt, besluiten neemt en leiding geeft (voorkeursmanagementstijl) en tevens inzicht in zijn kwaliteiten en valkuilen hierbij.  Daarnaast bevat het profiel informatie over de weerstanden en energiebalans. Waar krijg je energie van en wat kost je energie.
Het unieke van Profile Dynamics is dat het diverse praktische handvatten biedt ter optimalisering van het functioneren van de medewerker, team of organisatie.

Ook voor teamcoaching of teambuilding is Profile Dynamics een effectief instrument.
In een teamprofiel kun je zien of medewerkers op dezelfde golflengte zitten en goed kunnen samenwerken. Het geeft ook beeld wat het team belangrijk vindt, hoe het tegen samenwerking en het halen van resultaten aankijkt. Het wordt duidelijk waar de teamleden voor gaan en waar ze weerstand tegen hebben. Bijvoorbeeld een team wat “geel en groen gedreven” is heeft veel creativiteit, strategische denkkracht en visie in zich en vindt daarnaast overleg, communicatie en onderlinge harmonie belangrijk.  Dit team kan juist moeite hebben met het behalen van resultaten, elkaar aanspreken, tempo maken en klantgericht handelen.
Het teamprofiel zorgt uiteindelijk voor meer begrip van elkaars drijfveren en motivatie van handelen, geeft tevens inzicht in de krachten en de valkuilen van het team en biedt concrete handvatten waardoor je als team effectiever en met meer inspiratie met elkaar kunt samenwerken.  

Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.