Visie

Ik train en coach vanuit de visie dat de kracht van de organisatie schuilt in de kracht van haar mensen. Werken en leven vanuit een persoonlijke kracht is mogelijk als mens en organisatie proactief en zelfbewust eigen keuzes maken en hiernaar handelen.

In mijn wijze van trainen maak ik de deelnemers meer bewust van hun persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, overtuigingen, emoties en vaardigheden. De deelnemers krijgen hierdoor meer inzicht in wie ze zijn, waar ze voor staan en wat ze willen en kunnen. Hierdoor zijn zij beter in staat om vanuit hun persoonlijke kracht en eigen invloed effectief te handelen.

De trainingen en coaching worden op een creatieve, innovatieve, eigenwijze en inspirerende manier vorm gegeven. Dit gecombineerd met mijn nuchterheid, pragmatisme, inlevingsvermogen en krachtige en confronterende werkstijl staat garant voor het gewenste resultaat.